Moestuinzaaiagenda

MOESTUINZAAIAGENDApublicaties_1

Hans van Eekelen / Groenmoes
MOESTUINZAAIAGENDA
Uitg. KNNV, Zeist
Afm. 21 x 21 cm, 264 pag.
1e druk, februari 2014
2e druk, november 2014
3e druk, februari 2016
Prijs € 29,95

Bestel

 

De Moestuinzaaiagenda levert aan moestuinders dagelijks informatie over het zaaien van 90 soorten groenten en verwijst daarbij naar momenten van verdere opkweek tot aan de oogst. De agenda speelt daarbij in op de wens van moestuinders om te weten wat de vroegste en laatste teeltmomenten zijn en in hoeverre het nuttig is om ‘op herhaling’ te gaan. Niet onbelangrijk is de wetenschap welk groenteras voor welke periode van het jaar het meest geschikt is. Daartoe is informatie over 1.100 groenterassen opgenomen.

In de agenda is bij elk zaaimoment informatie te vinden over:
* kiemgegevens
* daglengte- en temperatuurgegevens
* biologische en hybride beschikbaarheid
* geschiktheid voor pot en bak
* historische groenterassen
* vergeten, maar herontdekte groenterassen
* bijzondere groenterassen
* winterhardheid
* kas- en vollegrondsteelt
* groenteherkomstgebied

In de agenda worden vanaf 1 januari t/m 31 december 450 zaaimomenten genoemd met evenzoveel zaaitips en wetenswaardigheden
Aanvullende informatie heeft betrekking op teeltplan en teeltwisseling, je ziet tot welke teeltgroep elke groente gerekend wordt en er is een overzicht waarin 170 groentenamen worden toegelicht en de vindplaats ervan in de agenda wordt gegeven.

Gebruik de agenda als informatiebron, als geheugensteun en als leidraad bij de aankoop van moestuinzaden. De moestuinzaaiagenda is niet te vergelijken met een moestuinkalender. Een kalender geeft (meestal) op A4-formaat zeer summiere informatie terwijl de moestuinagenda met 264 volledig bedrukte pagina’s een compleet beeld geeft van groentezaaimogelijkheden met aanvullende informatie.

voorbeeldpagina’s

zaaiagenda_voorbeeld1

zaaiagenda_voorbeeld2