Bezoekersinformatie

met ingang van 1 september 2018 is de organisatie van de Groenmoesmarkt overgedragen aan TUINMARKTHALLEN BOEKEL

 

zie

www.tuinmarkthallen.nl

 

noteer alvast de nieuwe data zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019

 

NIEUWE LOCATIE GROENMOESMARKT 18 MAART 2018

TUINMARKTHALLEN – KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN VERGROTING – TE BOEKEL
KLIK OP ‘DEELNEMERS’ VOOR DE ACTUELE STAND VAN DE DEELNEMERSLIJST

foto Tuinmarkthallen Boekel

ADRES TUINMARKTHALLEN: Gemertseweg 9a, 5427 ET Boekel
DATUM: ZONDAG 18 MAART 2018 van 10.00 – 17.00 uur
TOEGANGSPRIJS € 7,50 AAN DE KASSA EN € 6,50 MET KORTINGSBON
PARKEREN GRATIS en in ruime mate aanwezig direct voor de ingang.

poster

GROENMOESMARKT BOEKEL

———————————————————————————————————————————————————————————————
GROENMOESMARKT 2017 LIGT WEER ACHTER ONS.
Geniet na met behulp van navolgende foto-impressie:

tn_image020

tn_image008tn_image005

tn_image014

tn_image016

tn_image012

tn_image024
tn_image018

tn_image024

tn_image022

GROENMOESMARKT VERHUIST VAN OIRSCHOT NAAR SINT-OEDENRODE

poster
Op zondag 19 maart 2017 vindt de 5e editie van de markt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel plaats. Vanwege ruimtegebrek op de vorige locatie en betere faciliteiten op de nieuwe viert de de Groenmoesmarkt haar eerste lustrum in het streekbelevingscentrum de GASTHUISHOEVE in Sint-Oedenrode.

Vanwege dit eerste lustrum wordt tevens een gratis moestuinshow aangeboden.

 

 

 

DE GROENMOESMARKT van 20 maart 2016 en van 22 maart 2015 liggen weer achter ons.

Op 22 maart 2015 hebben ca. 2.000 bezoekers uit Nederland en Vlaanderen een totaalmarkt voor de moestuin bezocht en van eerlijk voedsel kunnen proeven. De crème de la crème van de Nederlandse en Vlaamse kwekerijen en leveranciers – meer dan 60 in getal – was aanwezig om een gretig en zeer gemotiveerde bezoekersstroom van alle informatie te voorzien.
Tevreden blikken we er op terug en smeden al weer plannen voor een succesvol vervolg in 2016.
Op deze pagina vind je t.z.t. informatie hierover.

tn_image001tn_image003

tn_image006tn_image009

tn_image014 tn_image007

tn_image050tn_image042tn_image025 tn_image072

 

GROENMOESMARKT OP ZONDAG 22 MAART 2015 VAN 10.00 – 17.00 UUR

ENTREE € 4,00 VOOR PERSONEN VANAF 12 JAAR

ADRES: ZALENCENTRUM ’T ZAND, BESTSEWEG 52, 5688 NP OIRSCHOT

 

AANTAL DEELNEMERS: 60

VERWACHT AANTAL BEZOEKERS: 1.500 – 2.000

 

 SOORT MARKT
De Groenmoesmarkt is een totaalmarkt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel. 60 specialisten uit Nederland en Vlaanderen komen hier bij elkaar. Het woord ‘totaalmarkt’  heeft betrekking op de breedte van het aanbod dat tuinoverstijgend is (ook eetbare, in het wild voorkomende planten) maar behalve commercieel, ook zeer informatief is. Hier kun je je kennis verrijken op gebieden als biologisch moestuinieren, biodiversiteit, stads- en buurttuinieren en  praktische, op een aanschouwelijke wijze gebrachte voorbeelden van groenteteelt zien.

De Groenmoesmarkt is een specialistische markt voor wie bewust in het leven staat en zal daardoor veel mensen aanspreken die actief zijn op tuin- en natuurgebied. Het is dan ook niet alleen een verkoopmarkt maar je vindt er ook informatie over het zelf gezond bezig zijn, over gezonde voeding, het versterken van natuurwaarden en de terugkeer naar eerlijk en historisch zaadgoed.

DE GROENMOESMARKT WIL EEN ONTMOETINGSPUNT ZIJN OM KENNIS EN PLEZIER TE DELEN VOOR HEN DIE OP EEN GEZONDE MANIER MET EERLIJK VOEDSEL BEZIG WILLEN ZIJN.

HISTORIE VAN DE MARKT
De Groenmoesmarkt is het initiatief van Hans van Eekelen, bezielend publicist op het gebied van natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel. Het idee voor de markt ontstond in het voorjaar van 2011 toen er voor een groeiende groep moestuiniers geen eigen podium bestond. De plannen werden voor het eerst verwezenlijkt in maart 2012 in een markt voor moestuinzaden en –planten, vanuit het Groenmoesperspectief: natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel met regionale betrokkenheid.

PLAATS VAN DE MARKT
De markt wordt elk jaar in maart gehouden, in 2015 op zondag 22 maart. Het is een grotendeels overdekte markt in en bij zalencentrum ’t Zand

BESTSEWEG 52, 5688 NP OIRSCHOT

Er is gezocht naar de charme van een kleinschalig en laagdrempelig bezoekerscentrum waarin deelnemers en bezoekers op een informele manier contacten kunnen leggen. De markt begon in 2012 met 36 deelnemers maar is in 2015 met 60 deelnemers uit haar jasje gegroeid. In plaats van uit te wijken naar een grote hal wordt de unieke locatie met enkele aansluitende tenten uitgebreid.
Klik op het lemma ‘deelnemers’ voor een compleet overzicht.

TOEGANKELIJKHEID
 De entree van de Groenmoesmarkt bevindt zich aan de achterzijde van een grote tent. Deze tent staat aan een zijweg van de doorgaande route Oirschot – Best en is verbonden met zalencentrum ’t Zand.

Langs het zalencomplex ligt een 60 meter lang PIEPERPAD dat voetgangers veilig (want gescheiden van het autoverkeer) naar de entree loodst.

Bezoekers maken gebruik van een route die door nummers wordt aangegeven. De route begint in de grote tent, leidt via een binnenterrein met regionale deelnemers uit Het Land van Oirschot naar een kleinere tent die aansluit op het zalencentrum. Je komt er binnen in zaal 1, gaat door een brede gang naar zaal 2 met horeca en je vervolgt de route via een met tentdoek dichtgezet voorportaal om via een smalle gang naar zaal 3 en 4 verder te gaan. Vanuit zaal 4 bereik je de uitgang.

PRIJZENFESTIVAL
Wie de Groenmoesmarkt bezoekt ontvangt een entreebiljet dat tevens lotnummer is. Veel deelnemers aan de markt stellen prijzen beschikbaar die variëren van zaden, planten, tuinboeken, tuintijdschriften en tuinmaterialen tot aan gratis workshops aan toe. Er is niet gekozen voor een klein aantal grote prijzen maar voor een groot aantal kleine. Uiteindelijk ontvangt iedereen bij het verlaten van de markt een troostprijs.

 

In 2014 vond de markt plaats op zondag 23 maart van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het zalencomplex werd uitgebreid met een aantal tenten en een promotiewagen. Hierdoor was er plaats voor ca. 50 deelnemers. Het bezoekersaantal lag op ca. 1.500.

 

In 2012 vond de markt plaats op zondag 25 maart van 11.00 uur tot 17.00 uur. In alle ruimten van het complex verspreid waren er 36 deelnemers. Het bezoekersaantal lag op 1.200.

 

 


Bezoekersinformatie_zalencentrum