Over Groenmoes

MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 2018 IS DE ORGANISATIE VAN DE GROENMOESMARKT OVERGEDRAGEN AAN TUINMARKTHALLEN BOEKEL

zie

www.tuinmarkthallen.nl

 

natuurlijk moestuinieren, eerlijk voedsel en regionale betrokkenheid

 

Groenmoes is het geestelijk eigendom en troetelkindje van Hans van Eekelen. Hij combineert gevoel voor moestuinieren met taalgevoel of zoals hij zelf zegt: Groenmoes is een combinatie van tuintaal en taaltuin.

Groenmoes is onder een gunstig gesternte geboren en langzaam uit-gegroeid tot wat het nu is: een bron van inspiratie over, en een handreiking voor het actief bezig zijn met gezond voedsel.

 

volkstuin

Als volkstuinder in de leer bij er-varen rotten in het vak leert hij al snel zijn eigen boontjes doppen maar hij wil meer. Hij wil in 2005 in de eigen omgeving uitdragen dat het niet gaat om vierkante meters en kilo’s maar om gezonde grond, gezonde planten en gezond eten. Dat betekent een radicale afwijzing van het gebruik van kunstmeststof-fen en chemische bestrijdingsmidde-len. Hans heeft er jarenlang over geschreven in het informatieblad van zijn volkstuinvereniging. Hierin kan hij op betrokken en soms be-vlogen wijze uiting geven aan zijn inzichten op het gebied van na-tuurlijk moestuinieren. Hij bezoekt moestuinen in de regio en biolo-gisch werkende tuinders. Hij zoekt naar aansprekende voorbeelden in een wijde kring rondom zijn woon-plaats – Best – en spoort tuinders aan, middels het organiseren van lezingen en via artikelen en een agendarubriek in het verenigings-blad, om lering te trekken uit goede voorbeelden van werken in een natuurrijke omgeving.

 

regio Kempen en Meierij

 

Na ca. 5 jaar is hij de volkstuin ontgroeid, o.a. omdat steeds meer mensen buiten de vereniging om graag ook de informatie willen ontvangen die hij volkstuinleden aanbiedt. In 2009 wordt de stap gezet naar een informatiekwar-taalblad waaraan hij de naam GROENMOES geeft, een naam die staat voor authentiek, puur, natuur-lijk, kleinschalig en betrokken. Hij richt zich op de Brabantse regio’s Kempen en Meierij en vindt al snel respons in de steden Den Bosch, Tilburg en Eindhoven alsook in een wijde kring daaromheen. Aan het informatiekwartaalblad werken een aantal auteurs mee die de kern-waarden van Groenmoes onder-schrijven. Het zijn moestuinders, waaronder een VELT-deskundige, enkele herboristes, een fruitkweker, een voormalig hovenier en enkele koks die een passie hebben voor historisch, natuurlijk en streekge-bonden voedsel.

 

landelijk actief

Groenmoes raakt steeds meer be-kend en Hans organiseert en neemt deel aan lezingen en markten, pu-bliceert naast het kwartaalblad over verschillende onderwerpen die Groenmoes-annex zijn en ziet het abonneebestand steeds groter wor-den. Weer 5 jaar verder is er een moment van bezinning want of het nu over stadslandbouw gaat, mini-moestuinieren, streekproducten, ad-ditieven in voedsel of gewoon over praktisch bezig zijn in de moestuin: Hans wil zich overal in verdiepen en tegelijkertijd een band opbou-wen met lezers en lezeressen. Op het moment dat Groenmoes een landelijke uitstraling krijgt is er geen achterwacht om werk uit handen te nemen. Noodgedwongen moet hij een keuze maken voor de manier waarop hij het gedachtegoed van Groenmoes zal voortzetten. Het betekent het einde van een blad waarvoor hij zich dag en nacht heeft ingezet omdat de koers ver-legd wordt naar het uitbrengen van publicaties waarvoor niet elk kwar-taal een deadline hoeft te worden gesteld.

 

het nieuwe Groenmoes

We schrijven voorjaar 2013 als de contouren van het nieuwe Groenmoes zichtbaar worden. Uiteindelijk zijn het oud-abonnees die daarbij – onwetend – hebben geholpen. Hun vraag om praktische moestuininformatie en om een jaarlijks terugkerende markt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel hebben ervoor gezorgd dat Groenmoes in die richting een naam hoog blijft houden. Hans blijft energie steken in het nieuwe Groenmoes en hoopt je regelmatig op deze website – die ook vernieuwd is – terug te zien.

over_groenmoes_3

over_groenmoes_8

over_groenmoes_10

over_groenmoes_12

 

over_groenmoes_16

sla
mulchen
onkruid
eten uit de berm
groente bewaren
eet wat bij je past
(h)eerlijke groente en fruit
Nationaal fruitpark Ochten
keurmerken, logo’s en brandnetels
en meer dan 100 andere artikelen in de periode 2005-2012
1e GROENMOESMARKT 2012
trekt 1200 bezoekers
Het vernieuwde Groenmoes zaait nieuw elan om in de komende jaren te kunnen oogsten:
nieuwe publicaties staan op stapel;
een 2e Groenmoesmarkt wordt voorbereid;
er worden contacten gelegd waaruit nieuwe samenwerkingsverbanden voort zullen komen
let op actuele informatie

GROENMOESMARKTEN

2012 maart, 25 1e Groenmoesmarkt met 36 deelnemers en 1.200 bezoekers
2014 maart, 23 2e Groenmoesmarkt met 50 deelnemers en 1.500 bezoekers
2015 maart, 22 3e Groenmoesmarkt met 62 deelnemers en 2.000 bezoekers
2016 maart, 20 4e Groenmoesmarkt

RECENTE PUBLICATIES

2011-2014 Eigen beheer Praktijkboekje voor de moestuin, 1e t/m 10e druk
2014, febr. Uitg. KNNV Zaaiagenda, 1e druk
2014, april Uitg. KNNV Zaaiagenda, editie Landleven, 1e druk
2014, nov. Uitg. KNNV Zaaiagenda, 2e druk
2015, maart Uitg. KNNV Van Zaaien tot Oogsten, 1e druk
2015, april Uitg. KNNV Van Zaaien tot Oogsten, editie Landleven, 1e druk

Verwacht:
2016, maart Uitg. KNNV Bezoekgids ‘Groen en Smakelijk’

RECENTE MEDIABELANGSTELLING VOOR GROENMOES

2014, juni MAGAZINE BLOEM EN PLANT Hans van Eekelen in artikel ‘mensen met passie’: natuurlijk tuinieren en Zaaiagenda
2015, februari EINDHOVENS DAGBLAD, Groenmoesmarkt breidt opnieuw uit
2015, februari MAGAZINE STADSTUINIEREN, Artikel van Hans van Eekelen: “Boxtel, verrassend veelzijdig voedsellandschap”
2015, maart BRABANT PERS, Moestuingoeroe Van Eekelen komt met nieuwe praktijkgids
2015, maart RADIO NPO-1, Hans van Eekelen wordt geïnterviewd in het programma Nieuwsshow
2015, maart OMROEP BRABANT RADIO, Hans van Eekelen wordt geïnterviewd op eigen Groenmoesmarkt
2015, juli MAGAZINE GENOEG, artikel met Hans van Eekelen: “planten kiezen zelf hun plek”