OVER COMPOST, COLORADOKEVER, FRUITDUNNEN, KRUIDEN TUSSEN KOOLPLANTEN EN VEEL MEER…

De volgende nieuwsbrief van Groenmoes bevat weer veel praktische moestuininformatie. Maar daarnaast veel actuele moestuinzaken: bij de tijd, op basis van milieuvriendelijkheid, kritisch waar nodig en altijd bereid om vragen van lezers te beantwoorden. Lukt het niet zelf dan gaat Groenmoes op zoek naar de deskundige die je kan helpen.

De items gaan van pijn voor de bij tot het omgaan met ‘onkruid’ en van ‘weesgroenten’ tot de groente van het jaar 2018. En uiteraard over hetgeen hierboven over tomaten en meer… is genoemd.